Language of document :

A Raad van State (Hollandia) által 2019. szeptember 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(C-673/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Raad van State

Az alapeljárás felei

Felperes: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Alperes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétes-e a harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL 2008. L 348.),1 különösen annak 3., 4., 6. és 15. cikkével, hogy az olyan külföldi személyt, aki az Unió valamely másik tagállamában nemzetközi védelemben részesült, a nemzeti jogszabályok szerint az e másik tagállamba történő kitoloncolás céljából őrizetbe veszik, ha ebben az összefüggésben először felszólították ugyan e személyt az e tagállam területére történő távozásra, ezt követően nem hoztak kiutasítási határozatot?

____________

1 98. o.