Language of document :

2019 m. rugsėjo 11 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, kitos šalys: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Byla C-673/19)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantai: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kitos apeliacinio proceso šalys: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Prejudicinis klausimas

Ar pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/115/ES dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008)1 , visų pirma jos 3, 4, 6 ir 15 straipsnius, draudžiama remiantis nacionalinės teisės nuostatomis sulaikyti užsienietį, kuriam kitoje Sąjungos valstybėje narėje suteikta tarptautinė apsauga, siekiant jį išsiųsti į šią kitą valstybę narę, kai pirmiausia iš jo buvo pareikalauta išvykti į šios valstybės narės teritoriją, tačiau sprendimas grąžinti galiausiai nebuvo priimtas?

____________

1 p. 98.