Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 11 septembrie 2019 – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Cauza C-673/19)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Raad van State

Părțile din procedura principală

Apelanți: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Intimați: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Întrebarea preliminară

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO 2008, L 348)1 , în special articolele 3, 4, 6 și 15 din aceasta, se opune ca un străin care beneficiază de protecție internațională într-un alt stat membru al Uniunii să fie luat în custodie publică în baza legislației naționale, dat fiind faptul că această luare în custodie publică urmărește îndepărtarea în acest alt stat membru și că pentru acest motiv s-a dispus mai întâi plecarea pe teritoriul acestui stat membru, însă ulterior nu s-a luat nicio decizie de returnare?

____________

1     p. 98.