Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 11. septembra 2019 – M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

(Zadeva C-673/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožniki: M, A, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nasprotni stranki v postopku s pritožbo: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, T

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je to, da je tujec, ki mu je bila priznana mednarodna zaščita v drugi državi članici Unije, na podlagi nacionalne zakonodaje pridržan z namenom odstranitve v to drugo državo članico, če se je v zvezi s tem od njega sicer najprej zahtevalo, da naj odide na ozemlje te države članice, vendar nato ni bila izdana odločba o vrnitvi, v nasprotju z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav1 , zlasti njenimi členi 3, 4, 6 in 15?

____________

1 UL 2008, L 348, str. 98.