Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. rujna 2019. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L. protiv Administración del Estado i dr.

(predmet C-683/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S.L.

Tuženici: Administración del Estado, Iberdrola, S.A., Gas Natural SDG, S.A., EDP España, S.A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S.A., Agri-Energía, S.A., Navarro Generación, S.A., Electra del Cardener, Serviliano García, S.A., Energías de Benasque, S.L., Candín Energía, S.L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S.A., Hijos de José Bassols, S.A., Electra Aduriz, S.A., El Gas, S.A., Estabanell y Pahisa, S.A., Electra Caldense, S.A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S.C.C.L., Fuciños Rivas, S.L., Electra del Maestrazgo, S.A.

Prethodna pitanja

1.    Je li, u skladu sa sudskom praksom koju je Sud utvrdio, među ostalim, u svojim presudama od 20. travnja 2010. (predmet C-265/08, Federutility)1 i od 7. rujna 2016. (predmet C-121/15, ANODE)2 , usklađena sa zahtjevima utvrđenima u članku 3. stavku 2. Direktive 2009/72/EZ3 nacionalna odredba poput one utvrđene u članku 45. stavku 4. Leya 24/2013, de 26 de diciembre (Zakon 24/2013 od 26. prosinca), koja je kasnije razrađena člancima 2. i 3. Kraljevske uredbe 968/2014 od 21. studenoga, koja prebacuje financiranje socijalne tarife na određene subjekte u elektroenergetskom sustavu, odnosno na društva majke grupa društava ili, ovisno o slučaju, društva koja istodobno obavljaju djelatnosti proizvodnje, distribucije i prodaje električne energije, pri čemu su neki od tih obvezanih subjekata od vrlo male važnosti za cjelokupni sektor, dok su, suprotno tomu, od navedenog tereta oslobođeni drugi subjekti ili grupe poduzetnika koji su možda u boljem položaju za snošenje tog troška zbog svojih prihoda, važnosti koju imaju u nekom od sektora djelatnosti ili zato što istodobno i cjelovito obavljaju dvije od tih djelatnosti?

2.    Je li usklađena sa zahtjevom proporcionalnosti utvrđenim u navedenom članku 3. stavku 2. Direktive 2009/72/EZ nacionalna odredba iz koje proizlazi da obveza financiranja socijalne tarife nije utvrđena iznimno niti u ograničenom razdoblju, nego na neodređeno, bez povrata ili neke druge kompenzacijske mjere?

____________

1 EU:C:2010:205

2 EU:C:2016:637

3 Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL 2009., L 211, str. 55.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 12., svezak 4., str. 29.)