Language of document :

A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2019. szeptember 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Viesgo Infraestructuras Energéticas, S. L. kontra Administración del Estado és mások

(C-683/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Supremo

Az alapeljárás felei

Felperes: Viesgo Infraestructuras Energéticas, S. L.

Alperesek: Administración del Estado, Iberdrola, S. A., Gas Natural SDG, S. A., EDP España, S. A., CIDE, Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa, S. A., Agri-Energía, S. A., Navarro Generación, S. A., Electra del Cardener, Serviliano García, S. A., Energías de Benasque, S. L., Candín Energía, S. L., Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer, S. A., Hijos de José Bassols, S. A., Electra Aduriz, S. A., El Gas, S. A., Estabanell y Pahisa, S. A., Electra Caldense, S. A., Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodon, S. C. C. L., Fuciños Rivas, S. L., Electra del Maestrazgo, S. A.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    [A] Bíróság által meghatározott ítélkezési gyakorlat – többek között a 2010. április 20-i Federutility ítélete (C-265/08)1 és a 2016. szeptember 7-i ANODE ítélete (C-121/15)2  – alapján összeegyeztethető-e a 2009/72/EK irányelv3 3. cikkének (2) bekezdése szerinti követelményekkel az olyan nemzeti szabályozás – mint amelyet a Ley 24/2013, de 26 de diciembre (2013. december 26-i 24/2013. sz. törvény) a 45. cikkének 4. bekezdésében meghatároz, [és] amelynek végrehajtási rendelkezéseit később a Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre (2014. november 21-i 968/2014 királyi rendelet) 2. és 3. cikke állapította meg –, amelyben a szociális kedvezmény finanszírozását a villamosenergia-rendszer meghatározott szereplőire hárítják – az olyan társaságcsoportok vagy adott esetben, társaságok anyavállalataira, amelyek egyszerre végeznek villamosenergia-termelési, -elosztási és -kereskedési tevékenységet –, ha e jogalanyok közül néhány igen csekély súllyal bír az ágazat egészében, ezzel szemben e teher alól mentesülnek egyéb olyan vállalkozások vagy vállalkozáscsoportok, amelyek a hivatkozott költség viselése szempontjából jobb helyzetben lehetnek, akár az üzleti forgalmuk, vagy valamelyik tevékenységi ágazatban betöltött viszonylagos jelentőségük miatt, akár azáltal, hogy egyidejűleg és integrált módon végzik a hivatkozott két tevékenységet?

2)    Összeegyeztethető-e a 2009/72/EK irányelv hivatkozott 3. cikkének (2) bekezdésében előírt arányossági követelménnyel az olyan nemzeti szabályozás, amelyből az következik, hogy a szociális kedvezmény finanszírozási kötelezettségét nem kivételes jelleggel írják elő, és nem is korlátozott időbeli hatállyal, hanem határozatlan időtartamra, és visszatérítés, illetve bármilyen kompenzációs intézkedés nélkül?

____________

1 EU:C:2010:205

2 EU:C:2016:637

3 A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 211., 55. o.).