Language of document :

2019 m. rugsėjo 18 d. Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Banco Santander, S.A. / VF ir WD

(Byla C-691/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Audiencia Provincial de Alicante

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Banco Santander, S.A.

Kitos apeliacinio proceso šalys: VF ir WD

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/131  6 straipsnio 1 dalyje pripažįstamą neprivalomumo principą atitinka teismo išaiškinimas (pagal kurį sumos, nepagrįstai sumokėtos pagal sąlygą dėl išlaidų, įtvirtintą su vartotoju sudarytoje hipoteka užtikrintos paskolos sutartyje, grąžinamos ne pripažinus tą sąlygą negaliojančia, o patenkinus savarankišką ieškinį, kuriam taikomas senaties terminas), dėl kurio vartotojas gali būti galutinai įpareigotas laikytis sąlygos dėl išlaidų, nes jis negalės jų susigrąžinti, jeigu minėto ieškinio senaties terminas bus suėjęs?

2.    Ar reikalavimo grąžinti sumas, nepagrįstai sumokėtas taikant nesąžininga pripažintą sąlygą, senaties institutas atitinka minėtą neprivalomumo principą atsižvelgiant į tai, kad taikant šį institutą gali būti prarasta teisė susigrąžinti sumas, nors sąlyga pripažinta negaliojančia?

3.    Tuo atveju, jeigu būtų atsakyta teigiamai, ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo nurodyta sąvoka „protingas senaties terminas“ turi būti aiškinama remiantis vien nacionaliniais kriterijais, ar, priešingai, protingumui turi būti taikomi tam tikri specialūs reikalavimai, siekiant vartotojams skolininkams užtikrinti minimalų apsaugos lygį visose Europos Sąjungos srityse ir nepažeisti teisės į nesąžininga pripažintos sąlygos neprivalomumą esmės?

4.    Tuo atveju, jeigu būtų pripažinta, kad protingas senaties terminas turi atitikti tam tikras minimalias sąlygas, ar protingumas gali priklausyti nuo to momento, kada pagal nacionalinės teisės aktus galima pareikšti ieškinį, ir ar protinga yra senaties terminą pradėti skaičiuoti sutarties sudarymo dieną, ar, priešingai, pagal nesąžiningų sąlygų neprivalomumo principą pirmiau ar tuo pačiu metu turi būti pripažinta, kad sąlyga dėl išlaidų negalioja, siekiant skolininkui užtikrinti protingą terminą, per kurį jis gali prašyti grąžinti nepagrįstai sumokėtas sumas?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288).