Language of document :

Жалба, подадена на 23 април 2019 г. от Hércules Club de Fútbol, S.A.D. срещу решението, постановено от Общия съд (четвърти състав) на 12 февруари 2019 г. по дело T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Комисия

(Дело C-332/19 P)

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподател: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (представители: Y. Martínez Mata и S. Rating, адвокати)

Друга страна в производството: Европейска комисия

С определение от 6 ноември 2019 г. Съдът (десети състав) отхвърли жалбата и разпореди Hércules Club de Fútbol, S.A.D. да понесе направените от него съдебни разноски.

____________