Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 23. dubna 2019 Hércules Club de Fútbol, S.A.D. proti rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) vydanému dne 12. února 2019 ve věci T-134/17, Hércules Club de Fútbol v. Komise

(Věc C-332/19 P)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (zástupci: Y. Martínez Mata a S. Rating, abogados)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 6. listopadu 2019 Soudní dvůr (desátý senát) kasační opravný prostředek zamítl a rozhodl, že Hércules Club de Fútbol, S.A.D. ponese vlastní náklady řízení.

____________