Language of document :

Hércules Club de Fútbol, S.A.D. 23. aprillil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (neljas koda) 12. veebruari 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-134/17: Hércules Club de Fútbol versus komisjon

(kohtuasi C-332/19 P)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Apellant: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (esindajad: advokaadid Y. Martínez Mata ja S. Rating)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Euroopa Kohus (kümnes koda) jättis 6. novembri 2019. aasta määrusega apellatsioonkaebuse rahuldamata ja otsustas, et Hércules Club de Fútbol, S.A.D. kannab oma kohtukulud ise.

____________