Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 23. aprīlī Hércules Club de Fútbol, S.A.D. iesniedza par Vispārējās tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 12. februāra spriedumu lietā T-134/17 Hércules Club de Fútbol/Komisija

(Lieta C-332/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (pārstāvji: Y. Martínez Mata un S. Rating, advokāti)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Ar 2019. gada 6. novembra rīkojumu Tiesa (desmitā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda Hércules Club de Fútbol, S.A.D. pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________