Language of document :

Appell ippreżentat fit-23 ta’ April 2019 minn Hércules Club de Fútbol, S.A.D. mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla) fit-12 ta’ Frar 2019 fil-Kawża T-134/17, Hércules Club de Fútbol vs Il-Kummissjoni

(Kawża C-332/19 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Partijiet

Appellanti: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (rappreżentanti: Y. Martínez Mata u S. Rating, abogados)

Parti oħra fil-proċedura: Il-Kummissjoni Ewropea

Permezz ta’ digriet tas-6 ta’ Novembru 2019, il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Għaxar Awla) ċaħdet l-appell u ddeċidiet li Hércules Club de Fútbol, S.A.D. għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________