Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 23 april 2019 door Hércules Club de Fútbol, S.A.D. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 12 februari 2019 in zaak T-134/17, Hércules Club de Fútbol / Commissie

(Zaak C-332/19 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirante: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (vertegenwoordigers: Y. Martínez Mata en S. Rating, advocaten)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie

Bij beschikking van 6 november 2019 heeft het Hof van Justitie (Tiende kamer) de hogere voorziening afgewezen en Hércules Club de Fútbol, S.A.D. in haar eigen kosten verwezen.

____________