Language of document :

Odvolanie podané 23. apríla 2019: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. proti rozsudku Všeobecného súdu (štvrtá komora) z 12. februára 2019 vo veci T-134/17, Hércules Club de Fútbol/Komisia

(vec C-332/19 P)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (v zastúpení: Y. Martínez Mata a S. Rating, abogados)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Uznesením zo 6. novembra 2019 Súdny dvor (desiata komora) zamietol odvolanie a určil, že Hércules Club de Fútbol, S.A.D. znáša vlastné trovy konania.

____________