Language of document :

Överklagande ingett den 23 april 2019 av Hércules Club de Fútbol av den dom som tribunalen (första avdelningen) meddelade den 12 februari 2019 i mål T-134/17, Hércules Club de Fútbol mot kommissionen

(Mål C-332/19 P)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Klagande: Hércules Club de Fútbol, S.A.D. (ombud: Y. Martínez Mata och S. Rating, abogados)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Genom beslut av den 6 november 2019 ogillade domstolen (tionde avdelningen) överklagandet och beslutade att Hércules Club de Fútbol, S.A.D. skulle bära sina rättegångskostnader

____________