Language of document :

2019 m. spalio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Ispanijos Karalystė

(Byla C-788/19)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama N. Gossement ir C. Perrin

Atsakovė: Ispanijos Karalystė

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad Ispanijos Karalystė,

nustatydama pareigos pateikti informacijos apie užsienyje esantį turtą ir teises neįvykdymo arba pavėluoto deklaracijos „Modelo 720“ pateikimo pasekmes, kurios lemia, kad tos lėšos kvalifikuojamos kaip nepagrįstas kapitalo prieaugis, kuriam netaikomas senaties terminas;

automatiškai skirdama fiksuoto 150 % dydžio piniginę sankciją, kuri taikoma tuo atveju, kai neįvykdyta pareiga pateikti informacijos apie užsienyje esantį turtą ir teises arba kai deklaracija „Modelo 720“ pateikiama pavėluotai ir

pareigos pateikti informacijos apie užsienyje esantį turtą ir teises neįvykdymo arba deklaracijos „Modelo 720“ pateikimo pavėluotai atveju skirdama didesnes fiksuotas pinigines sankcijas, nei numatytosios pagal bendrą sistemą už panašius pažeidimus

neįvykdė įsipareigojimų pagal SESV 21, 45, 56 ir 63 straipsnius ir pagal EEE susitarimo 28, 31, 36 ir 40 straipsnius.

Priteisti iš Ispanijos Karalystės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Asmenims, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Ispanijoje mokesčių tikslais, Ispanijos mokesčių teisės aktuose nustatyta pareiga deklaruoti tam tikrą užsienyje esantį turtą ir teises bei pateikti mokesčių deklaraciją („Modelo 720“). Jei ta pareiga neįvykdoma arba įvykdoma netinkamai, taikoma speciali sankcijų sistema.

Komisija priėjo prie išvados, kad sankcijos, kuriomis lėšos kvalifikuojamos kaip kapitalo prieaugis, įprastų senaties taisyklių netaikymas ir fiksuoto dydžio baudos yra pagrindinių laisvių pagal SESV ir EEE ribojimas. Nors šios priemonės iš principo gali būti tinkamos siekiamiems tikslams užkirsti kelią ir kovoti su mokesčių vengimu ir slėpimu įgyvendinti, jos yra neproporcingos.

____________