Language of document :

Acțiune introdusă la 23 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Regatul Spaniei

(Cauza C-788/19)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: N. Gossement și C. Perrin, agenți)

Pârât: Regatul Spaniei

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită să se declare că:

prin stabilirea unor consecințe pentru neîndeplinirea obligației de raportare cu privire la bunurile și la drepturile din străinătate sau pentru prezentarea tardivă a „Modelo720”, care cuprinde calificarea activelor menționate drept câștiguri patrimoniale nejustificate care nu se prescriu;

prin impunerea de manieră automată a unei sancțiuni pecuniare fixe de 150 %, aplicabilă în cazul neîndeplinirii obligației de raportare cu privire la bunurile și la drepturile din străinătate sau pentru prezentarea tardivă a „Modelo720”;

prin aplicarea unor sancțiuni pecuniare fixe pentru neîndeplinirea obligației de raportare cu privire la bunurile și la drepturile din străinătate sau pentru prezentarea tardivă a „Modelo720”, al căror nivel este mai mare decât cel al sancțiunilor prevăzute de regimul general pentru încălcări similare,

Regatul Spaniei nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 21, 45, 56 și 63 TFUE și al articolelor 28, 31, 36 și 40 din Acordul privind SEE;

obligarea Regatului Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Reglementarea fiscală spaniolă impune rezidenților fiscali în Spania o obligație de declarare a anumitor bunuri și drepturi situate în străinătate prin intermediul unui formular de declarație fiscală („Modelul 720”). În caz de neîndeplinire sau de îndeplinire necorespunzătoare a acestei obligații, se aplică un regim sancționator specific.

Comisia a ajuns la concluzia că sancțiunile care constau în calificarea activelor drept câștiguri patrimoniale, neaplicarea normelor obișnuite de prescripție și amenzile fixe constituie o restricție privind libertățile fundamentale prevăzute de TFUE și de Acordul privind SEE. Deși, în principiu, aceste măsuri pot fi adecvate pentru realizarea obiectivelor urmărite, și anume prevenirea și combaterea evaziunii și a fraudei fiscale, ele sunt disproporționate.

____________