Language of document :

Искане за овластяване за налагане на запор, подадено на 9 септември 2019 г. — Ntinos Ramon/Европейска комисия

(Дело C-675/19 SA)

Език на производството: гръцки

Страни

Ищец: Ntinos Ramon (представители: Achilleas Dimitriadis и Charalampos Pogiatzis, адвокати)

Ответник: Европейска комисия

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

А. Да разпореди снемане на имунитета на Европейската комисия по смисъла на член 1 от Протокол № 71 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и да допусне съобщаване и изпълнение:

на решението за налагане на запор върху вземане срещу трети лица (Garnishee Order Nisi) от 26 юни 2019 г., постановено от Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Районен съд на Фамагуста) в Кипър,

на всяка мярка, постановена от посочения съд,

на всяка друга свързана мярка.

Б. Всяка мярка и/или средство за защита, което Съдът приеме в настоящия случай по справедливост и безпристрастно.

В. Да осъди ответника да заплати съдебните разноски, включително ДДС.

____________

1 ОВ C 202, 2016 г., стр. 266.