Language of document :

Návrh na povolení zabavení pohledávky podaný dne 9. září 2019 – Ntinos Ramon v. Evropská komise

(Věc C-675/19 ZP)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Navrhovatel: Ntinos Ramon (zástupci: Achilleas Dimitriadis a Charalampos Pogiatzis, advokáti)

Odpůrkyně: Evropská komise

Návrhová žádání navrhovatele

Navrhovatel navrhuje:

Α. aby Soudní dvůr rozhodl o zbavení Evropské komise imunity ve smyslu článku 1 Protokolu č. 71 o výsadách a imunitách Evropské unie a povolil oznámení a vykonání:

provizorního rozhodnutí o zabavení pohledávky (Garnishee Order Nisi) ze dne 26. června 2019 vydaného Eparchiako Dikastirio Ammochostou (obvodní soud v Famagusta) na Kypru,

jakéhokoli opatření, o kterém rozhodl uvedený soud,

jakéhokoli jiného souvisejícího opatření.

Β. přijetí jakéhokoli opatření či nápravného opatření, které Soudní dvůr shledá spravedlivým a nestranným v projednávaném případě.

C. náhradu nákladů řízení, včetně DPH.

____________

1 Úř. věst. 2016 C 202, s. 266.