Language of document :

9. septembril 2019 esitatud taotlus saada luba kolmandate isikute vara arestimiseks –– Ntinos Ramon versus Euroopa Komisjon

(kohtuasi C-675/19 SA)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Ntinos Ramon (esindajad: advokaadid Achilleas Dimitriadis ja Charalampos Pogiatzis)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hageja nõuded

Hageja palub:

Α. et Euroopa Kohus annaks korralduse võtta Euroopa Komisjonilt ära puutumatus Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 71 artikli 1 tähenduses ja annaks loa toimetada kätte ja täita:

Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Famagusta esimese astme kohus, Küpros) 26. juuni 2019. aasta otsus vara tagatisena arestimiseks,

kõik selle kohtu antud aktid,

kõik seonduvad aktid.

Β. Mistahes meetmed ja/või vahendid, mida Euroopa Kohus peab käesoleval juhul õiglaseks ja erapooletuks.

C. Mõista välja kulud koos käibemaksuga.

____________

1 ELT 2016, C 202, lk 266.