Language of document :

Vakuustakavarikkoa koskeva lupahakemus, joka on esitetty 9.9.2019 – Ntinos Ramon. v. Euroopan komissio

(asia C-675/19 SA)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Hakija: Ntinos Ramon (edustajat: Achilleas Dimitriadis ja Charalampos Pogiatzis, dikigoroi)

Vastapuoli: Euroopan komissio

Vaatimukset

Hakija vaatii unionin tuomioistuinta

Α.    antamaan määräyksen Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan (N:o 7)1 1 artiklan mukaisen Euroopan komission koskemattomuuden kumoamisesta sekä antamaan luvan seuraavien toimien tiedoksiantoon ja täytäntöönpanoon:

Eparchiako Dikastirio Ammochostoun (Famagustan alioikeus, Kypros) 26.6.2019 määräämä väliaikainen vakuustakavarikko

kyseisen tuomioistuimen määräämät muut toimet

muut tähän liittyvät toimet

Β.    määräämään muista toimenpiteistä ja/tai korjaavista toimenpiteistä, jotka unionin tuomioistuin katsoo oikeudenmukaisiksi ja puolueettomiksi esillä olevassa asiassa

C.     velvoittamaan komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut, arvonlisävero mukaan lukien.

____________

1 EUVL 2016, C 202, s. 266.