Language of document :

Verzoek om verlof tot het leggen van derdenbeslag ingediend op 9 september 2019 – Ntinos Ramon / Europese Commissie

(Zaak C-675/19 SA)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Ntinos Ramon (vertegenwoordigers: Achilleas Dimitriadis, Charalampos Pogiatzis, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

Verzoeker verzoekt het Hof:

Α. de opheffing te gelasten van de immuniteit van de Europese Commissie op grond van artikel 1 van Protocol nr. 71 betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie en de kennisgeving en de tenuitvoerlegging toe te staan van:

1)    het voorlopige beslag onder derden (Garnishee Order Nisi) van 26 juni 2019, bevolen door de Eparchiako Dikastirio Ammochostou (rechter voor het district Famagusta) op Cyprus,

2)    elke maatregel die door die rechter wordt bevolen,

3)    alle andere daarmee samenhangende maatregelen.

Β. alle maatregelen en/of rechtsmiddelen te gelasten die het in de gegeven omstandigheden billijk en onpartijdig acht.

C. verweerster te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de btw.

____________

1 PB 2016 C 202.