Language of document :

Wniosek o upoważnienie do dokonania zajęcia złożony w dniu 9 września 2019 r. – Ntinos Ramon / Komisja Europejska

(Sprawa C -675/19 SA)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Ntinos Ramon (przedstawiciele: adwokaci Achilleas Dimitriadis i Charalampos Pogiatzis)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi o:

Α. nakazanie przez Trybunał uchylenia immunitetu Komisji Europejskiej na podstawie art. 1 Protokołu nr 71 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej oraz zezwolił na doręczenie i wykonanie:

postanowienia o dokonaniu zajęcia zabezpieczającego (Garnishee Order Nisi) z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanego przez Eparchiako Dikastirio Ammochostou (sąd rejonowy, Famagusta) na Cyprze,

jakiegokolwiek środka zarządzonego przez ów sąd,

jakiegokolwiek innego powiązanego środka;

Β. podjęcie wszelkich środków i działań, które Trybunał uzna za słuszne i sprawiedliwe w okolicznościach niniejszej sprawy;

C. obciążenie kosztami, w tym VAT.

____________

1 Dz.U. 2016 C 202, s. 266.