Language of document :

Predlog za dovolitev rubeža, vložen 9. septembra 2019 – Ntinos Ramon/Evropska komisija

(Zadeva C-675/19 SA)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Predlagatelj: Ntinos Ramon (zastopnik: Achilleas Dimitriadis e Charalampos Pogiatzis, avvocati)

Nasprotna stranka: Evropska komisija

Razlogi in bistvene trditve

Predlagatelj Sodišču predlaga, naj:

Α. odredi odvzem imunitete Evropski komisiji v smislu člena 1 Protokola št. 71 o privilegijih in imunitetah Evropske unije in dovoli vročitev in izvršitev:

vmesnega sklepa o rubežu pri tretji osebi  (Garnishee Order Nisi) z dne 26. junija 2019, ki ga je izdalo Eparchiako Dikastirio Ammochostou (okrožno sodišče v Famagusti, Ciper),

vseh ukrepov, ki jih je odredilo to sodišče,

vseh drugih povezanih ukrepov.

Β. odredi kateri koli ukrep ali pravno sredstvo, ki ga Sodišče v obravnavani zadevi šteje za pravičnega in nepristranskega.

C. nasprotni stranki naloži plačilo stroškov, vključno z DDV.

____________

1 UL 2016 C 202.