Language of document :

Ansökan om tillstånd att verkställa ett beslut om kvarstad ingiven den 9 september 2019 – Ramon mot Europeiska kommissionen

(Mål C-675/19 SA)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Ntinos Ramon (ombud: Achilleas Dimitriadis och Charalampos Pogiatzis, avocats)

Svarande: Europeiska kommissionen

Sökanden yrkar att domstolen ska:

Förordna om upphävande av Europeiska unionens immunitet enligt artikel 1 i protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier1 och godkänna delgivning och verkställighet av följande handlingar:

1) Beslut om kvarstad (Garnishee Order nisi) av den 26 juni 2019 fattat av Eparchiako Dikastirio Ammochostou (Distriktsdomstolen i Famagouste, Cypern).

2) Samtliga beslut varigenom ovannämnda beslut blir ett definitivt beslut.

3) Samtliga andra härmed sammanhängande beslut.

Förordna om de åtgärder och/eller fatta beslut om ersättning som domstolen finner skäligt i förevarande mål. 

Förplikta Europeiska kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna inklusive mervärdesskatt.

____________

1 EUT C 202, 2016, s. 266.