Language of document :

A Törvényszék (második tanács) T-377/18. sz., Intercept Pharma és Intercept Pharmaceuticals kontra EMA ügyben 2019. június 28-án hozott ítélete ellen az Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. által 2019. július 29-én benyújtott fellebbezés

(C-576/19. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbezők: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (képviselők: L. Tsang, J. Mulryne, E. Amos Solicitors, F. Campbell Barrister)

A másik fél az eljárásban: Európai Gyógyszerügynökség

A fellebbezők kérelmei

A fellebbezők azt kérik, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék által 2019. június 28-án hozott határozatot;

semmisítse meg az alperes által a felperessel 2018. május 15-én közölt, az időszakos előny-kockázat értékelési jelentés rendelkezésre bocsátásáról szóló határozatot, és

az alperest kötelezze a jelen ügyben az elsőfokú és a fellebbezési eljárásban egyaránt a felperesek eljárási és egyéb költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbezés alátámasztása céljából a fellebbezők két jogalapra hivatkoznak.

1. Első jogalap, amely szerint a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az 1049/2001 rendelet1 4. cikke (2) bekezdésének a „bírósági eljárások védelmére” vonatkozó francia bekezdése csak akkor bír relevanciával, ha a dokumentumok konkrét bírósági eljárás során készültek, illetve ha azok ilyen eljárás tárgyát képező jogi álláspontot tartalmaznak. Ez a rendeletben nem megengedett módon korlátozta és értelmezte megszorítóan a 4. cikk (2) bekezdésének szövegét.

2. Második jogalap, amely szerint a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy az 1049/2001 rendelet 4. cikkének (2) bekezdésének a „kereskedelmi érdekekre” vonatkozó francia bekezdését kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a dokumentum konkrét elemei aláássák az érintett fél kereskedelmi érdekeit, valamint hogy ezt a francia bekezdést nem lehet pusztán azon az alapon alkalmazni, hogy a teljes dokumentum hozzáférhetővé tétele sértené szerzőjének a kereskedelmi érdekeit. Ez az álláspont megakadályozta, hogy a Törvényszék elismerje, hogy az alperes tévesen alkalmazta a jogot és értékelési hibát követett el akkor, amikor megtagadta a jelen ügyben a dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem kontextusának mérlegelését.

____________

1 Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2001. L 145., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 3. kötet, 331. o.).