Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 21. srpna 2019 Luz Saúde, S.A. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 13. června 2019 ve věci T-357/18, Luz Saúde v. EUIPO — Clínica La Luz

(Věc C-622/19 P)

Jednací jazyk: portugalština

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Luz Saúde, S.A. (zástupci: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato a M. Stock da Cunha, advogados)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Clínica La Luz

Usnesením ze dne 5. listopadu 2019 Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) rozhodl, že kasační opravný prostředek není uznán za přijatelný a Luz Saúde, S.A. ponese vlastní náklady řízení.

____________