Language of document :

Luz Saúde, S.A. 21. augustil 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. juuni 2019. aasta otsuse peale kohtuasjas T-357/18: Luz Saúde versus EUIPO – Clínica La Luz

(kohtuasi C-622/19 P)

Kohtumenetluse keel: portugali

Pooled

Apellant: Luz Saúde, S.A. (esindajad: advokaadid G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato ja M. Stock da Cunha)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet, Clínica La Luz

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 5. novembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi Luz Saúde, S.A. kohtukulud tema enda kanda.

____________