Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 21. augustā Luz Saúde, S.A. iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2019. gada 13. jūnija spriedumu lietā T-357/18 Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(Lieta C-622/19 P)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Luz Saúde, S.A. (pārstāvji: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato un M. Stock da Cunha, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un Clínica La Luz

Ar 2019. gada 5. novembra rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai Luz Saúde, S.A. pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________