Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 21 augustus 2019 door Luz Saúde, SA tegen het arrest van het Gerecht (Oitava kamer) van 13 juni 2019 in zaak T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(Zaak C-622/19 P)

Procestaal: Portugees

Partijen

Rekwirante: Luz Saúde, SA (vertegenwoordigers: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato en M. Stock da Cunha, advogados)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Clínica La Luz

Bij beschikking van 5 november 2019 heeft het Hof van Justitie (Kamer voor de toelating van hogere voorzieningen) het beroep niet-ontvankelijk verklaard en Luz Saúde, SA, verwezen in haar eigen kosten.

____________