Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie T-357/18 Luz Saúde / EUIPO – Clínica La Luz, wniesione w dniu 21 sierpnia 2019 r. przez Luz Saúde, SA

(Sprawa C-622/19 P)

Język postępowania: portugalski

Strony

Wnoszący odwołanie: Luz Saúde, SA (przedstawiciele: adwokaci G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato i M. Stock da Cunha)

Druga strona postępowania: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Clínica La Luz

Postanowieniem z dnia 5 listopada Trybunał Sprawiedliwości (izba ds. przyjmowania odwołań do rozpoznania) zdecydował o nieprzyjęciu odwołania do rozpoznania i 

____________