Language of document :

Odvolanie podané 21. augusta 2019: Luz Saúde, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) z 13. júna 2019 vo veci T-357/18, Luz Saúde/EUIPO – Clínica La Luz

(vec C-622/19 P)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Luz Saúde, S.A. (v zastúpení: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato a M. Stock da Cunha, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Clínica La Luz

Uznesením z 5. novembra 2019 Súdny dvor (senát rozhodujúci o prípustnosti odvolaní) rozhodol, že odvolanie nie je prípustné a rozhodol, že spoločnosť Luz Saúde, S.A. znáša svoje vlastné trovy konania.

____________