Language of document :

Överklagande ingett den 21 augusti 2019 av Luz Saúde, SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 3 juni 2019 i mål T-357/18, Luz Saúde mot EUIPO – Clínica La Luz

(Mål C-622/19 P)

Rättegångsspråk: portugisiska

Parter

Klagande: Luz Saúde, SA (ombud: G. Gentil Anastácio, P. Guerra e Andrade, G. Moreira Rato och M. Stock da Cunha, advogados)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet och Clínica La Luz

Klagandens yrkanden

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 5 november 2019 beslutat att inte meddela prövningstillstånd och att Luz Saúde, SA ska bära sina rättegångskostnader.

____________