Language of document :

Tužba podnesena 29. listopada 2019. – Europska komisija protiv Republike Austrije

(predmet C-796/19)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Tuženik: Republika Austrija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Austrija povrijedila svoje obveze iz članka 3. točke (a) Direktive 2007/59/EZ1 time što kao nadležno tijelo za potrebe te direktive nije odredilo tijelo nadležno za sigurnost u skladu s člankom 16. Direktive 2004/49/EZ2 ;

naloži Republici Austriji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija ističe da se člankom 3. točkom (a) Direktive 2007/59 nadležno tijelo za potrebe te direktive definira kao „tijelo nadležno za sigurnost iz članka 16. Direktive 2004/49/EZ”.

Međutim, austrijski zakonodavac pri svom je odabiru odstupio od toga.

Umjesto nadležnog tijela za potrebe Direktive 2004/49 (ministra za promet, inovacije i tehnologiju), u odnosu na niz zadaća koje su obuhvaćene Direktivom 2007/59 kao nadležno tijelo odredio je društvo Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. To nije u skladu s potonjom direktivom.

____________

1 Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL 2007., L 315, str. 51.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 3., str. 218.)

2 Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o sigurnosti željeznica Zajednice i izmjeni Direktive Vijeća 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u željezničkom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli željezničkog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture i dodjeli rješenja o sigurnosti (SL 2004., L 164, str. 44.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 5., str. 45.)