Language of document :

2019. október 29-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Osztrák Köztársaság

(C-796/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: Walter Mölls és Cécile Vrignon)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság nem tett eleget a 2007/59/EK1 irányelv 3. cikke a) pontjából eredő kötelezettségeinek azáltal, hogy az ezen irányelv értelmében vett illetékes hatóságként a 2004/49/EK irányelv2 16. cikkében meghatározott biztonsági hatóságtól eltérő hatóságot jelölt ki;

az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság azzal érvel, hogy a 2007/59 irányelv 3. cikkének a) pontja ezen irányelv alkalmazásában az illetékes hatóságot „a 2004/49/EK irányelv 16. cikkében meghatározott biztonsági hatóságként” határozza meg.

Az osztrák jogalkotó azonban ettől eltérő megoldást választott.

A 2004/49 irányelv értelmében meghatározott illetékes hatóság (a Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie [közlekedésért, innovációért és technológiáért felelős szövetségi miniszter]) helyett egy sor, a 2007/59 irányelv hatálya alá tartozó feladat tekintetében illetékes hatóságként a Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH-t jelölte ki. Ez összeegyeztethetetlen a 2007/59 irányelvvel.

____________

1     A közösségi vasúti rendszereken mozdonyokat és vonatokat működtető mozdonyvezetők minősítéséről szóló, 2007. október 23-i 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2007. L 315., 51. o.).

2 A közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 164., 44. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 227. o.).