Language of document :

2019 m. spalio 29 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Austrijos Respublika

(Byla C-796/19)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama Walter Mölls, Cécile Vrignon

Atsakovė: Austrijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo:

Konstatuoti, kad Austrijos Respublika neįvykdė savo įsipareigojimų pagal Direktyvos 2007/59/EB1 3 straipsnio a punktą, nes taikydama šią direktyvą, kompetentingąja institucija paskyrė kitą, nei saugos institucija, kaip tai nurodyta Direktyvos 2004/49/EB2 16 straipsnyje;

priteisti iš Austrijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Komisija teigia, kad Direktyvos 2007/59 3 straipsnio a punkte kompetentinga institucija apibrėžiama kaip „Direktyvos 2004/49/EB 16 straipsnyje nurodyta saugos institucija“.

Tačiau Austrijos teisės aktų leidėjas nukrypo nuo šios nuostatos.

Taikydamas Direktyvą 2004/49, jis tam tikrų užduočių, patenkančių į Direktyvos 2007/59 taikymo sritį, vykdymui atsakingąja institucija pasirinko ne Austrijos federalinį transporto, inovacijų ir technologijų ministrą (Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie), o įmonę Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Tai esą nesuderinama su pastarąja direktyva.

____________

1     2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL L 315, 2007, p. 51).

2 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 164, 2004, p. 44; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 227).