Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 29. oktobrī – Eiropas Komisija/Austrijas Republika

(Lieta C-796/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Atbildētāja: Austrijas Republika

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, Direktīvas 2007/59/EK 1 mērķiem par kompetento iestādi ieceļot nevis drošības iestādi atbilstoši Direktīvas 2004/49/EK 2 16. pantam, bet citu iestādi, Austrijas Republika nav izpildījusi Direktīvas 2007/59/EK 3. panta a) punktā paredzētos pienākumus;

piespriest Austrijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija apgalvo, ka Direktīvas 2007/59 3. panta a) punktā šīs direktīvas mērķiem kompetentā iestāde esot definēta kā “drošības iestāde, kas minēta Direktīvas 2004/49/EK 16. pantā”.

Austrijas likumdevējs tomēr esot izdarījis atšķirīgu izvēli.

Šis likumdevējs par kompetento iestādi Direktīvas 2004/49 mērķiem nav vis noteicis Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie (federālo satiksmes, inovāciju un tehnoloģiju ministru) attiecībā uz virkni uzdevumu, kas saistīti ar Direktīvu 2007/59, bet gan par kompetento iestādi ir noteicis Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Tas neesot saderīgi ar pēdējo minēto direktīvu.

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV 2007, L 315, 51. lpp.).

2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (OV 2004, L 164, 44. lpp.).