Language of document :

Acțiune introdusă la 29 octombrie 2019 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-796/19)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: Walter Mölls, Cécile Vrignon)

Pârâtă: Republica Austria

Concluziile

Reclamanta solicită:

constatarea faptului că Republica Austria și-a încălcat obligațiile care îi revin în temeiul articolului 3 litera (a) din Directiva 2007/59/CE1 , întrucât a desemnat ca autoritate competentă în sensul acestei directive o altă autoritate decât autoritățile de siguranță menționate la articolul 16 din Directiva 2004/49/CE2 ;

obligarea Republicii Austria la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia arată că articolul 3 litera (a) din Directiva 2007/59 definește autoritățile competente în sensul acestei directive ca fiind „autoritățile de siguranță menționate la articolul 16 din Directiva 2004/49/CE”.

Cu toate acestea, legiuitorul austriac a făcut o alegere diferită.

În locul autorității competente în sensul Directivei 2004/49 (respectiv ministrul federal al Transporturilor, Inovației și Tehnologiei) a fost desemnată Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH ca autoritate competentă în legătură cu o serie de atribuții care intră sub incidența Directivei 2007/59. Acest fapt nu este conform cu directiva menționată.

____________

1     Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri în sistemul feroviar comunitar (JO 2007, L 315, p. 51).

2     Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind siguranța căilor ferate comunitare și de modificare a Directivei 95/18/CE a Consiliului privind acordarea de licențe întreprinderilor feroviare și a Directivei 2001/14/CE privind repartizarea capacităților de infrastructură feroviară și perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței (JO 2004, L 164, p. 44, Ediție specială, 07/vol. 14, p. 62).