Language of document :

Tožba, vložena 29. oktobra 2019 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-796/19)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: Walter Mölls in Cécile Vrignon)

Tožena stranka: Republika Avstrija

Predlogi tožeče stranke

Tožeča stranka predlaga, naj

se ugotovi, da je Republika Avstrija kršila obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 3(a) Direktive 2007/59/ES1 , s tem, da je kot pristojni organ za namene te direktive določila drug organ in ne varnostni organ iz člena 16 Direktive 2004/49/ES;2

Republiki Avstriji naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Komisija navaja, da je v členu 3(a) Direktive 2007/59 pristojni organ za namene te direktive opredeljen kot „varnostni organ iz člena 16 Direktive 2004/49/ES“.

Avstrijski zakonodajalec pa se je odločil, da se odstopi od te določbe.

Namesto pristojnega organa za namene Direktive 2004/49 (Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie) naj bi kot pristojnega organa za vrsto nalog, ki izhajajo iz Direktive 2007/59, določil Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. To naj ne bi bilo v skladu z zadnjenavedeno direktivo.

____________

1     Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti (UL 2007, L 315, str. 51).

2 Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 227).