Language of document :

Valitus, jonka Etnia Dreams SL on tehnyt 10.4.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-823/17, Etnia Dreams v. EUIPO – Poisson (Etnik), 13.2.2019 antamasta tuomiosta

(asia C-296/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Valittaja: Etnia Dreams SL (edustaja: P. Gago Comes, abogado)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on 6.11.2019 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja velvoittanut Etnia Dreams SL:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________