Language of document :

Odvolanie podané 10. apríla 2019: Etnia Dreams, S.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 13. februára 2019 vo veci T-823/17, Etnia Dreams/EUIPO – Poisson (Etnik)

(vec C-296/19)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Etnia Dreams, S.L. (v zastúpení: P. Gago Comes, abogado)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 6. novembra 2019 Súdny dvor (desiata komora) zamietol odvolanie a určil, že spoločnosť Etnia Dreams, S.L. znáša vlastné trovy konania.

____________