Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanyolország) által 2019. október 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – KM kontra Subdelegación de Gobierno de Albacete

(C-731/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Az alapeljárás felei

Fellebbező: KM

Ellenérdekű fél: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Összeegyeztethető-e az Európai Unió Bíróságának az irányelvek közvetlen hatályának korlátaira vonatkozó ítélkezési gyakorlatával a Bíróság 2015. április 23-i Zaizoune ítéletének1 (C-38/14) olyan értelmezése, hogy a spanyol hatóságok és bíróságok közvetlenül alkalmazhatják a 2008/115/EK irányelvet,2 valamely harmadik országbeli állampolgár hátrányára, mellőzve és nem alkalmazva a szankciók tekintetében kedvezőbb belső szabályokat, súlyosbítva e személy szabálysértési felelősségét, akár mellőzve a büntetőjogi törvényesség elvét, illetve, hogy a spanyol jog irányelvnek való meg nem felelését nem ilyen úton kell megoldani, hanem jogszabály-módosítás útján, vagy az államot az irányelvek megfelelő átültetésére kötelező, a közösségi jog által előírt módokon?

____________

1 2015. április 23-i Zaizoune ítélet (C-38/14, EU:C:2015:260)

2 A harmadik országok illegálisan [helyesen: jogellenesen] tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2008. L 348., 98. o.)