Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 4 octombrie 2019 – KM/Subdelegación de Gobierno de Albacete

(Cauza C-731/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Părțile din procedura principală

Reclamant: KM

Pârât: Subdelegación de Gobierno de Albacete

Întrebările preliminare

Este compatibilă cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la limitele efectului direct al directivelor, interpretarea Hotărârii Curții din 23 aprilie 2015 (C-38/14)1 în sensul că administrația și instanțele spaniole pot aplica în mod direct Directiva 2008/1152 în detrimentul resortisantului statului terț, cu omiterea și neaplicarea unor norme interne mai favorabile în ceea ce privește sancțiunile, cu agravarea răspunderii sale în materie de sancțiuni și cu posibila omitere a principiului legalității în materie penală, iar soluționarea problemei neadaptării reglementării spaniole la directivă nu trebuie realizată pe această cale, ci prin intermediul unei reforme legale sau al căilor prevăzute de dreptul [Uniunii] pentru a impune unui stat transpunerea corespunzătoare a directivelor?

____________

1 EU:C:2015:260.

2 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală 8 (JO 2008, L 348, p. 98).