Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Hispaania) 12. juunil 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo versus XU

(kohtuasi C-451/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Vastustaja apellatsioonimenetluses: XU

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõue, et Hispaania kodanik, kes ei ole kasutanud oma liikumisõigust, peab täitma kuninga dekreedi 240/2007 artikli 7 lõike 1 nõudeid vajaliku tingimusena selleks, et tema abikaasa alaealine laps – kes kumbki ei ole liidu kodanikud –, saaks riigis elamise õiguse vastavalt kuninga dekreedi artikli 7 lõikele 2, võib nende nõuete täitmata jätmise korral tähendada Euroopa Liidu toimimise lepingu1 artikli 20 rikkumist, kui selle õiguse andmisest keeldumise tagajärjel on Hispaania kodanik sunnitud kogu liidu territooriumilt lahkuma?

Kõige selle juures tuleb arvestada, et Hispaania tsiviilseadustiku artiklis 68 on sätestatud abikaasade kooselu kohustus.

2.    Kas eespool nimetatud tingimustel ja eespool öeldust olenemata rikub igal juhul ELTL artiklit 20 Hispaania riigi tava kohaldada automaatselt kuninga dekreedi 240/2007 artiklis 7 sätestatud korda, keeldudes andmast elamisluba liidu kodaniku (kes ei ole kunagi kasutanud liikumisvabadust) abikaasa alaealisele lapsele (kes kumbki ei ole liidu kodanikud) (kui liidu kodanikul ja tema abikaasal on omakorda alaealine laps, kes on Hispaania kodanik ja kes samuti ei ole kunagi kasutanud liikumisõigust), ainuüksi põhjusel, et liidu kodanik ei täida selles õigusnormis sätestatud nõudeid, ilma et oleks kontrollitud konkreetselt ja individuaalselt, kas selle liidu kodaniku ja kolmanda riigi kodaniku vahel on sedalaadi sõltuvussuhe, mis mingil põhjusel ja asjaolusid arvestades viitab sellele, et kui kolmanda riigi kodanikule riigis elamise õigust ei anta, ei saa liidu kodanik elada lahus pereliikmest, kes sõltub temast, ja ta peaks liidu territooriumilt lahkuma? See kehtib veelgi enam juhul, kui Hispaania kodanikul ja tema kolmanda riigi kodanikust abikaasal on samuti Hispaania kodanikust alaealine laps, kes võib samuti olla sunnitud koos oma vanematega Hispaania territooriumilt lahkuma.

Kõige selle juures tuleb arvestada Euroopa Liidu Kohtu praktikat, sealhulgas 8. mai 2018. aasta kohtuotsust K.A. jt vs. Belgische Staat (C-82/16)2 .

____________

1 ELT 2012, C 326, lk 1

2 EU:C:2018:308