Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spania) la 12 iunie 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

(Cauza C-451/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Pârât: XU

Întrebările preliminare

Dacă cerința ca cetățeanul spaniol care nu și-a exercitat dreptul de circulație să îndeplinească condițiile prevăzute la articolul 7.1 din Decretul regal 240/2007, ca o condiție necesară pentru recunoașterea dreptului de ședere al copilului minor, extracomunitar, al soțului extracomunitar în temeiul articolului 7.2 din Decretul regal menționat, poate implica, în cazul neîndeplinirii acestor condiții, încălcarea articolului 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1 dacă, drept consecință a refuzului acestui drept, cetățeanul spaniol ar fi obligat să părăsească teritoriul Uniunii în ansamblu.

La aprecierea tuturor acestor aspecte, trebuie să se țină seama de faptul că articolul 68 din Codul civil spaniol stabilește obligația soților de a locui împreună.

Dacă, în orice caz, independent de cele expuse mai sus și cu titlu subsidiar, încalcă articolul 20 TFUE în termenii citați anterior practica statului spaniol de a aplica în mod automat reglementarea cuprinsă în articolul 7 din Decretul regal 240/2007, refuzând acordarea permisului de ședere cetățeanului unei țări terțe, copil minor, extracomunitar, al soțului extracomunitar al unui cetățean al Uniunii care nu și-a exercitat niciodată libertatea de circulație (care, la rândul său, are un copil minor spaniol care nici el nu și-a exercitat vreodată dreptul de circulație) pentru unicul motiv că cetățeanul Uniunii nu îndeplinește condițiile prevăzute de această dispoziție, fără să fi examinat în mod concret și individual dacă între acest cetățean al Uniunii și resortisantul unei țări terțe există o relație de dependență de o asemenea natură încât, indiferent de motiv și ținând seama de împrejurări, implică faptul că, în cazul refuzului acordării dreptului de ședere unui cetățean al unei țări terțe, cetățeanul Uniunii nu s-ar putea separa de membrul de familie de care depinde și ar trebui să părăsească teritoriul Uniunii. Cu atât mai mult în cazul în care cetățeanul spaniol și soția sa extracomunitară sunt, la rândul lor, părinții unui copil minor spaniol care ar putea, de asemenea, să fie obligat să părăsească teritoriul spaniol pentru a-și urma părinții.

Toate aceste aspecte trebuie apreciate în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene, printre care Hotărârea din 8 mai 2018, C-82/16, K. A. și alții/Belgische Staat2 .

____________

1     JO 2012, C 326, p. 1.

2     EU:C:2018:308.