Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španija) 12. junija 2019 – Subdelegación del Gobierno en Toledo/XU

(Zadeva C-451/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: XU

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali lahko zahteva, da mora španski državljan, ki ni uresničeval svoje pravice do prostega gibanja, izpolnjevati zahteve iz člena 7.1 RD 240/2007, kot nujni pogoj, da se mladoletnemu otroku, ki ni državljan Unije, zakonca, ki ni državljan Unije, prizna pravica do prebivanja v skladu s členom 7.2 tega Real Decreto, v primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, pomeni kršitev člena 20 Pogodbe o delovanju Evropske unije1 , če mora španski državljan zaradi zavrnitve te pravice zapustiti ozemlje Unije v celoti?

Pri tem je treba upoštevati, da člen 68 španskega Código Civil (civilni zakonik) določa obveznost, da zakonci živijo skupaj.

2.    Ali poleg zgoraj navedenega oziroma ne glede na zgoraj navedeno krši člen 20 PDEU v zgoraj navedenem smislu praksa španske države, v skladu s katero se samodejno uporabi ureditev iz člena 7 Real Decreto 240/2007, in sicer da se zavrne dovoljenje za prebivanje državljanu tretje države, ki je mladoletni otrok zakonca, ki je državljan tretje države, od državljana Unije, ki nikoli ni uresničeval pravice do prostega gibanja (pri čemer imata slednja mladoletnega otroka, španskega državljana, ki tudi nikoli ni uresničeval pravice do prostega gibanja), samo in izključno iz razloga, da prvonavedeni državljan Unije ne izpolnjuje pogojev, določenih v tej določbi, ne da bi se konkretno in posamično preučilo, ali med tem državljanom Unije in državljanom tretje države obstaja razmerje odvisnosti, ki je tako, da se iz katerega koli razloga in glede na obstoječe okoliščine državljan Unije, če se državljanu tretje države zavrne pravica do prebivanja, ne more ločiti od družinskega člana, ki je od njega odvisen, in mora zapustiti ozemlje Unije? Ali to velja še toliko bolj v primeru, ko sta španski državljan in njegov zakonec, ki ni državljan Unije, tudi starša mladoletnega otroka, španskega državljana, ki bi bil lahko prisiljen zapustiti ozemlje Španije, saj bi sledil staršem?

Pri tem je treba upoštevati sodno prakso Sodišča Evropske unije, med drugim, sodbo z dne 8. maja 2018, C-82/16, K.A. in drugi/Belgische Staat2 .

____________

1 UL 2012, C 326, str. 1.

2 EU:C:2018:308.