Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Consiglio di Stato (Itaalia) 23. septembril 2019 – Axpo Trading Ag versus Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(kohtuasi C-705/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Consiglio di Stato

Põhikohtuasja pooled

Apellant: Axpo Trading Ag

Vastustaja: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Eelotsuse küsimus

Kas

– ELTL artikkel 18 osas, kus see keelab aluslepingutes käsitletud valdkondades igasuguse diskrimineerimise kodakondsuse alusel;

– ELTL artiklid 28 ja 30 ning EMÜ ja Šveitsi vabakaubanduslepingu artikkel 6 osas, kus need näevad ette impordimaksude ning samaväärse toimega meetmete tühistamise;

– ELTL artikkel 110 osas, kus see keelab kehtestada imporditud kaubale makse, mis on suuremad samasugustele kodumaistele toodetele kehtestatud otsestest või kaudsetest maksudest;

– ELTL artikkel 34 ning EMÜ ja Šveitsi vabakaubanduslepingu artikkel 13 osas, kus need keelavad koguseliste impordipiirangutega samaväärse toimega meetmed;

– ELTL artiklid 107 ja 108 osas, kus need keelavad rakendada riigiabimeetmeid, millest komisjoni ei ole informeeritud ja mis on siseturuga kokkusobimatud;

– direktiiv 2009/28/EÜ1 osas, kus eesmärgiks on seatud ühendusesisese rohelise elektriga kauplemise hõlbustamine, toetades ka iga liikmesriigi tootmisvõimsuse edendamist eraldi võttes,

keelavad kohaldada eespool kirjeldatud normide taolisi liikmesriigi õigusnorme, millega kehtestatakse rohelise elektri importijatele rahaline kohustus, mis ei kehti sama toote kodumaistele tootjatele?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT 2009, L 140, lk 16).