Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. rujna 2019. uputio Consiglio di Stato (Italija) – Axpo Trading Ag protiv Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(predmet C-705/19)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Consiglio di Stato

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Axpo Trading Ag

Druga stranka u žalbenom postupku: Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prethodno pitanje

Traži se da se Sud očituje o tome protivi li se

–    članku 18. UFEU-a, u dijelu u kojem se unutar područja primjene Ugovorâ zabranjuje svaka diskriminacija na temelju državljanstva,

–    člancima 28. i 30. UFEU-a te članku 6. Sporazuma o slobodnoj trgovini između EEZ-a i Švicarske, u dijelu u kojem se određuje ukidanje carina na uvoz i mjere s istovrsnim učinkom,

–    članku 110. UFEU-a, u dijelu kojim se zabranjuje veće oporezivanje uvoza od onog koje se izravno ili neizravno primjenjuje na slične nacionalne proizvode,

–    članku 34. UFEU-a te članku 13. Sporazuma o slobodnoj trgovini između EEZ-a i Švicarske, u dijelu kojim se zabranjuje usvajanje mjera s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja uvoza,

–    člancima 107. i 108. UFEU-a, u dijelu kojim se zabranjuje provedba mjere državne potpore koja nije prijavljena Komisiji niti je u skladu s unutarnjim tržištem,

–    Direktivom 2009/28/EZ1 , u dijelu u kojem se određuje da je cilj promicanje trgovine zelenom električnom energijom unutar Zajednice promičući pritom proizvodne kapacitete pojedinih država članica,

nacionalni zakon koji uvoznicima zelene električne energije nameće novčanu obvezu koja se ne primjenjuje na nacionalne proizvođače istog proizvoda?

____________

1     Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL 2009., L 140, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 11., str. 39.)