Language of document :

2019 m. liepos 11 d. Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje QP / Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Byla C-532/19)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kita apeliacinio proceso šalis: QP

Atsakovė ir apeliantė: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar reikalavimas, kad savo teise laisvai judėti nesinaudojęs Ispanijos pilietis atitiktų RD 240/2007 7 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas tam, kad jo sutuoktiniui, kuris yra trečiosios šalies pilietis, būtų pripažinta teisė gyventi šalyje pagal šio dekreto 7 straipsnio 2 dalį, gali reikšti, kad tuo atveju, kai šios sąlygos netenkinamos, pažeidžiamas SESV 20 straipsnis, jei atsisakius suteikti minėtą teisę Ispanijos pilietis priverstas išvykti iš visos Sąjungos teritorijos?

Klausimas keliamas atsižvelgiant į tai, kad Ispanijos civilinio kodekso 68 straipsnyje nustatyta sutuoktinių pareiga gyventi kartu.

2.    Ar, bet kuriuo atveju, nepaisant atsakymo į pirmesnį klausimą, net jei jis būtų neigiamas, Ispanijos valstybės praktika automatiškai taikyti RD 240/2007 7 straipsnyje numatytas nuostatas ir nesuteikti leidimo gyventi šalyje Sąjungos piliečio, niekada nesinaudojusio savo teise laisvai judėti, šeimos nariui vien dėl to, kad tas Sąjungos pilietis neatitinka šiame straipsnyje įtvirtintų sąlygų, konkrečiai ir individualiai neišnagrinėjus, ar tarp šių Sąjungos piliečio ir trečiosios šalies piliečio yra toks priklausomumo santykis, kuris dėl kokių nors priežasčių ir atsižvelgus į susiklosčiusias aplinkybes nulemtų, kad, atsisakius suteikti trečiosios šalies piliečiui teisę gyventi šalyje, Sąjungos pilietis, negalintis atsiskirti nuo savo šeimos nario, kuris nuo jo yra priklausomas, turėtų išvykti iš Sąjungos teritorijos, pažeidžia SESV 20 straipsnį?

    Klausimas keliamas atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, be kita ko, į 2018 m. gegužės 8 d. Sprendimą K. A. ir kt. / Belgische Staat, C-82/161 .

____________

1 2018 m. gegužės 8 d. Sprendimas K. A. ir kt. (šeimos susijungimas Belgijoje), C-82/16, EU:C:2018:308.