Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španija) 111. julija 2019 – QP/Subdelegación del Gobierno en Toledo

(Zadeva C-532/19)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: QP

Tožena stranka: Subdelegación del Gobierno en Toledo

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali lahko zahteva, da mora španski državljan, ki ni uresničeval pravice do prostega gibanja, izpolnjevati zahteve iz člena 7[(1)] RD 240/2007, kot nujni pogoj, da se njegovemu zakoncu, ki ni državljan Unije, prizna pravica do prebivanja v skladu s členom 7[(2)] te RD, v primeru, da ti pogoji niso izpolnjeni, pomeni kršitev člena 20 [PDEU], če mora španski državljan zaradi zavrnitve te pravice zapustiti ozemlje Unije v celoti?

Pri tem je treba upoštevati, da člen 68 španskega Código Civil (civilni zakonik) določa obveznost, da zakonci živijo skupaj.

Ali poleg zgoraj navedenega oziroma ne glede na zgoraj navedeno krši člen 20 [PDEU] v zgoraj navedenem smislu praksa španske države, v skladu s katero se avtomatično uporabi ureditev iz člena 7 RD 240/2007, in sicer da se zavrne dovoljenje za prebivanje družinskemu članu državljana Unije, ki nikoli ni uresničeval svobode gibanja, samo in izključno iz razloga, da navedeni državljan ne izpolnjuje pogojev, določenih v tej določbi, ne da bi se konkretno in posamično preučilo, ali med tem državljanom Unije in državljanom tretje države obstaja razmerje odvisnosti, ki je tako, da se iz katerega koli razloga in glede na obstoječe okoliščine državljan Unije, če se državljanu tretje države zavrne pravica do prebivanja, ne more ločiti od družinskega člana, od katerega je odvisen, in mora zapustiti ozemlje Unije?

Pri tem je treba upoštevati sodno prakso Sodišča Evropske unije, med drugim, sodbo z dne 8. maja 2018, C-82/16, K.A. in drugi/Belgische Staat1 .

____________

1 Sodba z dne 8. maja 2018, K.A. in drugi (Združitev družine v Belgiji) (C-82/16, EU:C:2018:308).